CARRY    [Arm.] tanel [tanum-yem; tár!]; krel [krum-yem; krír!] —— [CSyr.] (lə-)meṭˤan : pf əˤán [əˤán!] —— [Tyo.] ṭˤṓno [*ko-ṭoˤán-no, *ko-ṭṓˤən] —— [Trk.] taşımak [taş-ıyorum, -ıyor; taş-ı!] —— [Prs.] bordán [-bar-] 

COME    [Arm.] gal [galis-yem, ; arí!] —— [CSyr.] *(lə-)meˀθā : pf ˀeθā [tā! (cpl taw!)] —— [Tyo.] maθyo : pf āθî = θōlê [k-oθḗ/ī-no, k-ṓθê; (î)túk!] —— [Trk.] gelmek [gel-iyorum, -iyor; gel!] —— [Prs.] ˀâmadán [-ˀây-] 

DO, MAKE    [Arm.] anel [anum-yem, ; ará!] —— [CSyr.] (lə-)meˤb : pf ˤəβáδ [ˤəβáδ!] —— [Tyo.] *ˤwṓδo [*ko-ˤowáδ-no, *ko-ˤṓwəδ] —— [Trk.] yapmak cntr. etmek [yap-ıyorum, -ıyor; yap!] —— [Prs.] kardán [-kon-] 

EAT    [Arm.] utel [utum-yem, ; ker!] —— [CSyr.] (lə-)meˀkal : pf ˀekal [(ˀiy)kál!] —— [Tyo.] muklo : pf (a)kīlê [k-okál-no, k-ṓkəl] —— [Trk.] yemek [y-iyorum, -iyor; y-e!] —— [Prs.] χôrdán [-χôr-] 

FIND    [Arm.] gətnel [gətnum-yem, ; gətír!] —— [CSyr.] (lə-)maškāḥû : pf ˀaškaḥ [~!] —— [Tyo.] *šχóḥto/maškṓḥo : pf *(ma)škáḥlê— [Trk.] bulmak [bul-uyorum, -uyor; bul!] —— [Prs.] peydā kardán [peydā -kon-]; yâftán [-yâb-] 

GIVE    [Arm.] tal [talis-yem, ; tur!] —— [CSyr.] *(lə-)meˀhab/mehhab : pf y(ih)áb [hab!] —— [Tyo.] îhṓbo : pf hūlê [k-obán/obī-no, k-ṓbən/ṓbê] —— [Trk.] vermek [ver-iyorum, -iyor; ver!] —— [Prs.] dâdán [-deh-] 

GO    [Arm.] gnal [gnum-yem, ; gna!] —— [CSyr.] (lə-)meˀzal : pf ˀezal [zel!] —— [Tyo.] mazlo : pf azzḗ = zállê [k-əzzī-no, k-ə́zzê; (î)zúk!] —— [Trk.] gitmek [gid-iyorum, -iyor; git!] —— [Prs.] raftán [-rav-] 

HELP    [Arm.] ōgnel [ōgnum-yem, ; ōgnír!] —— [CSyr.] (lə-)meˤdar : pf ˤəδár [ˤəδár!] —— [Tyo.] mˤawánto = ˤudrṓno— [Trk.] yardım etmek (+D) [yardım et-iyorum, -iyor; yardım et!] —— [Prs.] komák kardán [komák -kon-] 

KNOW    [Arm.] imanal [imanum-yem, ; imats'ír!] —— [CSyr.] (lə-)meddaˤ : pf yiδaˤ [daˤ! (cpl n!)] —— [Tyo.] îδáˤto : pf āδəˤ = *(î)δaḷḷê [k-oδáˤ-no, k-ṓδəˤ] —— [Trk.] bilmek [bil-iyorum/-irim, -iyor/bilir; bil!] —— [Prs.] dânestán [-dân-] 

PAY    [Arm.] vəčarel [vəčarum-yem, ; vəčarír!] —— [CSyr.] (la-)mšallāmû : pf šallem [šallem!] —— [Tyo.] *təšlō̆m(t)o [*ko-mšâlám-no, *ko-mšāləm] —— [Trk.] ödemek [öd-üyorum, -üyor; öd-e!] —— [Prs.] pardâχtán [-pardâz-] 

SAY, TELL    [Arm.] asel [asum-yem, ; asá!] —— [CSyr.] (lə-)meˀmar : pf ˀemar [(ˀiy)már!] —— [Tyo.] *ma/mumro : pf miḷḷê [k-omár-no = *ko-mallī-no, k-ṓmər = *ko-mallê] —— [Trk.] demek [d-iyorum, -iyor; d-e!] —— [Prs.] goftán [-gûy-] 

SELL    [Arm.] vačaṙel [vačaṙum-yem, ; vačaṙír!] —— [CSyr.] (la-)mzabbānû : pf zabben [zabben!] —— [Tyo.] *təzbō̆n(t)o : pf mzabáḷḷê [ko-mzâbán-no, ko-mzābən] —— [Trk.] satmak [sat-ıyorum, -ıyor; sat!] —— [Prs.] forûχtán [-forûš-] 

WANT    [Arm.] uze(na)l [uz(en)um-yem, (3pl -yen)] —— [CSyr.] (lə-)meṣbā : pf əbā [ṣâbē-ˀa, -hū] —— [Tyo.] bˤṓyo : pf ābəˤ [*ko-boˤḗ/ī-no, *ko-bṓˤê] —— [Trk.] istemek [ist-iyorum, -iyor (3pl -iyorlar)] —— [Prs.] χvâstán [vâh-] 

WRITE    [Arm.] grel [grum-yem, ; grír!] —— [CSyr.] (lə-)mektab : pf kəθáb [kəθób!] —— [Tyo.] kθṓwo : pf kθūlê [ko-koθáw-no, ko-kṓθû] —— [Trk.] yazmak [yaz-ıyorum, -ıyor; yaz!] —— [Prs.] neveštán [-na/nevîs-]